İLHAN SÜRER                     MUSTAFA ERBİLEN                SEDA ÇETİN 

Hesap İşleri Müdürü             Yazı İşleri Müdürü             Fen İşleri Müdür V.
HAFİZE ÖZBOZOĞLU         NAZİF ÖZBOZOĞLU              YILMAZ KARAGÖZ

Şef                                            Zabıta Memuru                       Tahsildar
İSMAİL OĞUZ                   İBRAHİM KARAARSLAN          HİLMİ ÖZTÜRK       AYHAN ERHAN

Şoför                                    Şoför                                       Şoför                        İtfaiye Eri
AHMET ÇELİK       KENAN GÜLBAY             CEMİL ÖZBOZOĞLU      ERDAL ERTEM

  İşçi                            İşçi                               İşçi                               İşçi MEHMET KARAARSLAN    ZUHAL KARATAŞ                    AYHAN KAZAN                       HÜSEYİN BEKTAŞ

            İşçi                                        İşçi                                             İşçi                                               İşçi